Các hoạt động khác

Các hoạt động khác

14/06/2021

Có năng lực hợp tác và triển khai các hoạt động khác với các công ty, tập đoàn lớn trên các lĩnh vực: + Tuyển dụng, đào tạo và cung cấp nhân sự cao cấp cho các doanh nghiệp trong & ngoài nước có nhu cầu tại Việt Nam. + Cung cấp phần mềm Quản […]

1
Chat facebook Chat zalo Gọi ngay