Tư vấn xúc tiến đầu tư xuất nhập khẩu

Tư vấn & hợp tác đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

19/08/2021

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (gọi tắt là nông nghiệp công nghệ cao) là hệ thống canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (kỹ thuật tiến bộ) của lĩnh vực nông nghiệp (giống, quy trình kỹ thuật canh tác) và các lĩnh vực khác (công nghệ sinh học, công nghệ vật […]

Tư vấn Đầu tư, hợp tác phát triển điện năng lượng áp mái

16/06/2021

Trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay. Bên cạnh đó, chúng tôi hiểu rằng việc phát triển của các doanh nghiệp trong công cuộc hội nhập quốc tế hiện nay luôn chú trọng đến: Cắt giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là […]

1
Chat facebook Chat zalo Gọi ngay